Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vägval för klimatet

Projektets vision för Sverige är: Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 – samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.

Transparent pusselbit över molnen

Om projektet

Vägval för klimatet

Projektperiod: 2018-2020

Styrgruppsordförande: Elisabeth Nilsson

Projektledare: Karin Byman

Finansiärer: ABB, Energiföretagen, Energigas Sverige, Fortum, Göteborgs parkerings AB, IF Metall, InnoEnergy, Jernkontoret, LKAB, Mistra, NIB, Siemens, Teknikföretagen, Tekniska verken, Svenskt Näringsliv, Södra Cell, Vattenfall, AB Volvo.

Moln

Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Det innebär bland annat att utsläppen i Sverige måste minska med minst 85 procent jämfört med 1990, vilket kan kompletteras med åtgärder i andra länder.

Samtidigt behöver Sverige ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv baserat på våra komparativa fördelar inom energiområdet.

För att skapa en hållbar utveckling behövs ett helhetsperspektiv. I takt med den tekniska utvecklingen förändras industriprocesser och transportsystem, vilket påverkar resursflöden och infrastruktur.

Det pågår en stor mängd initiativ inom klimatområdet men det saknas en övergripande analys av hur samhället i stort påverkas och om det uppstår suboptimeringar. Vägval för klimatet har som mål att bidra till att tydliggöra systemperspektivet.

Projektets mål har varit att:

  • Ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft till 2045 baserat på de komparativa fördelar vi har inom energiområdet i kombination med ett högt industriellt kunnande och en väl utbyggd infrastruktur.
  • Stötta det klimatpolitiska rådet i granskningen av regeringens klimatpolitik.
  • Analysera hur utvecklingen i andra länder påverkar möjligheterna i Sverige.
  • Ta fram en övergripande konsekvensanalys av alla de klimatåtgärder som pågår för att identifiera målkonflikter och förbättringsmöjligheter.

Projektets styrgrupp