Studentrådet

Med Studentrådet tar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) klivet in i framtiden! Det här är en mötesplats för samhällsengagerade studenter som vill vara med och utveckla idéer för Sveriges framtid, genom att bredda och delta i IVAs diskussioner och arbete.
_V811749_hq.jpg

Studentrådet är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i när Sveriges (och världens) framtid diskuteras. 

Studentrådet välkomnar engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg.  

Studentrådets syfte är att bidra med unga akademikers perspektiv till IVA. 

Studentrådets mål är att med engagemang ha medverkat i IVAs arbete för den framtid som unga vill leva i. 

Det här gör Studentrådet

  • Engagerar unga studenter och doktorander i samhällsfrågor och lyfter fram studenters möjligheter att göra skillnad. 
  • Bidrar till IVAs verksamhet, såväl intern som extern, med ett studentperspektiv för framtida samhälle och teknikutveckling.

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVAs verksamhetsområden. Områdena som bland annat berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Exempel på Studentrådets tidigare projekt är Kraftsamla för klimatet, där bland annat en workshop har anordnats kring klimatledarskap för att hitta strategier för att hjälpa individer driva klimatfrågor på individ- och organisationsnivå. Pågående projekt behandlar hur landsbygden kan digitaliseras, hur en digital start på arbetsmarknaden upplevs bland nyexaminerade studenter och kan göras bättre, samt mångfaldsaspekter i samband med rekrytering till högre utbildning. 

Studentrådets arbete sker även genom medverkan i IVAs fyra temaråd; Kunskap i Världsklass, Framtidens Näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Medverkan sker också i Akademikollegiet, styr- och arbetsgrupper för IVAs projekt, IVAs seminarier och workshops och i ledningsgrupperna för IVA Syd, IVA Nord, IVA Väst och IVA Öst. Läs mer om IVA och Akademien

Hela Studentrådet samlas vanligen för fyra rådsmöten och en helgkonferens per termin. Tillsättning av representanter sköts av Studentrådet. Under januari till mars årligen, söker IVA lärosätenas absolut främsta och mest engagerade studenter och doktorander. Utmärkta akademiska resultat, engagemang i näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor eller entreprenörskap är exempel på vad som är meriterande. 

IVA står för alla möteskostnader i form av lokaler och eventuell förtäring, medan de deltagande lärosätena finansierar resor till Studentrådets möten, konferenser, seminarier och andra aktiviteter samt eventuellt uppehälle. Lärosätena väljer vem eller vilka studenter som nomineras.  

Studentrådets Mentorskapsprogram   

Det här är Studentrådets medlemmar (2021-2022)

Ordf Lovisa Berglund, Chalmers Tekniska Högskola (2020-2022)
Vice ordf Hanna Brouillette, Mälardalens högskola (2020-2022)
Mette Barten, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (2020-2022)
Evelina Dannert, Kungliga Tekniska Högskolan (2021-2023)
Emelie Detert, Linköpings Universitet (2020-2022)
William Eulau, Uppsala universitet (2020-2022)
Louise Karsten, Lunds Tekniska Högskola (2021-2023)
Estelle Lohm, Linköpings Universitet (2021-2023)
Andreas Månsson, Högskolan i Borås (2021-2023)
Spencer Robild, Handelshögskolan i Stockholm (2021-2023)
Hjalmar Åhman, Lunds Tekniska Högskola (2021-2023)

Kontakta gärna Studentrådet! E-post: studentradet@iva.se 

Eller hör av dig till:

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig
Telefon Tel: 08-791 29 42