Studentrådet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Studentråd är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i när Sveriges (och världens) framtid diskuteras.
studentrådet22.jpg

Studentrådet välkomnar engagerade ingenjörs- och ekonomistudenter/doktorander från Sveriges universitet och högskolor med ingenjörs- eller ekonomiutbildningar samt studenter/doktorander från Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. 

Studentrådets syfte är att bidra med unga akademikers perspektiv till IVA. 

Studentrådets mål är att med engagemang ha medverkat i IVAs arbete för den framtid som unga vill leva i. 

Deltagande sker under två år och förutsätter därmed att du har två år kvar av din studietid. 

Det här gör Studentrådet

  • Engagerar unga studenter och doktorander i samhällsfrågor och lyfter fram studenters möjligheter att göra skillnad. 
  • Bidrar till IVAs verksamhet, såväl intern som extern, med ett studentperspektiv för framtida samhälle och teknikutveckling.

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVAs verksamhetsområden. Områdena som bland annat berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Studentrådets engagemang och arbete

Studentrådets arbete sker även genom medverkan i IVAs fyra temaråd; Kunskap i Världsklass, Framtidens Näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Medverkan sker också i Akademikollegiet, styr- och arbetsgrupper för IVAs projekt, IVAs seminarier och workshops och i ledningsgrupperna för IVA Syd, IVA Nord, IVA Väst och IVA Öst. 

Hela Studentrådet samlas vanligen för fyra rådsmöten och en helgkonferens per termin. Tillsättning av representanter sköts av Studentrådet. Under januari till mars årligen, söker IVA lärosätenas absolut främsta och mest engagerade studenter och doktorander. Utmärkta akademiska resultat, engagemang i näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor eller entreprenörskap är exempel på vad som är meriterande. 

IVA står för alla möteskostnader i form av lokaler och eventuell förtäring, medan de deltagande lärosätena finansierar resor till Studentrådets möten, konferenser, seminarier och andra aktiviteter samt eventuellt uppehälle. Lärosätena väljer vem eller vilka studenter som nomineras.  

Studentrådets Mentorskapsprogram   

Studentrådets Mentorskapsprogram syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och IVA-ledamöter och medlemmar i IVAs Näringslivsråd. 

Mentorskapsprogrammet, som är ett initiativ från Studentrådet, pågår under cirka ett års tid med start efter sommaren fram till och med våren. IVA-ledamöter och NR-medlemmar matchas med Studentrådets 11 medlemmar utifrån intresse.

Det är upp till mentor och adept att tillsammans komma överens om antal digitala träffar, men minst fyra tillfällen rekommenderas. 

Vill du representera ditt lärosäte i IVA:s Studentråd?

Rekryteringen har öppnat och du kan söka till IVAs Studentråd. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Medlemmarna i rådet kommer från universitet spridda över hela Sverige, och utgör en länk mellan akademien och lärosätena. Deltagande sker under två år och förutsätter därmed att du har två år kvar av din studietid. 

Tillsättningen av nya representanter till Studentrådet görs av IVA i samarbete med Studentrådet. I urvalsprocessen ingår en intervju av slutkandidater.

Meriterande:

• Studenter som ämnar att genomföra eller genomför en master
• Doktorander eller studenter som ämnar att doktorera
• Goda akademiska resultat
• Entreprenörskap, eller engagemang i näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor

Eftersom mycket av arbetet inom Studentrådet sker på svenska så är förståelse för det svenska språket meriterande.

Urval görs även med hänsyn till personlig lämplighet. IVA står för alla möteskostnader i form av lokaler och eventuell förtäring, medan de deltagande lärosätena finansierar resor till Studentrådets möten,

Vill du bli en del av IVAs Studentråd ansöker du via ditt lärosäte senast 20 mars 2023.

Studentrådets medlemmar (2022-2023)

Ordf Andreas Månsson, Högskolan i Borås (2021–2023)

Vice ordf Evelina Dannert, Kungliga Tekniska Högskolan (2021–2023)

Beatrice Ronsten, Linköpings Universitet (2022–2024)

Reuben Vas, Uppsala universitet (2022–2024)

Louise Karsten, Lunds Tekniska Högskola (2021–2023)

Alva Sjunnesson, Luleå Tekniska Universitet (2022–2024)

Attila Lundin, Chalmers Tekniska Högskola (2022–2024)

Clara Hernblom, Sveriges lantbruksuniversitet (2022–2024)

Hjalmar Åhman, Lunds Tekniska Högskola (2021–2023) 

Mahsan Rostamipour, Högskolan i Halmstad (2022–2024)

Spencer Robild, Handelshögskolan i Stockholm, (2021–2023)

Kontakta gärna Studentrådet om du har frågor: studentradet@iva.se 

Kontaktinformation

Emma Z Nilsson
Koordinator
Telefon 072-0762541