Studentrådet

Med Studentrådet tar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) klivet in i framtiden! Det här är en mötesplats för samhällsengagerade studenter som vill vara med och utveckla idéer för Sveriges framtid, genom att bredda och delta i IVAs diskussioner och arbete.
studentrådet22.jpg

Studentrådet är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i när Sveriges (och världens) framtid diskuteras. 

Studentrådet välkomnar engagerade ingenjörs- och ekonomistudenter/doktorander från Sveriges universitet och högskolor med ingenjörs- eller ekonomiutbildningar samt studenter/doktorander från Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Notera att med ingenjörs- och ekonomistudenter så avses studerande på civilingenjörs- eller civilekonomsprogram.

Studentrådets syfte är att bidra med unga akademikers perspektiv till IVA. 

Studentrådets mål är att med engagemang ha medverkat i IVAs arbete för den framtid som unga vill leva i. 

Det här gör Studentrådet

  • Engagerar unga studenter och doktorander i samhällsfrågor och lyfter fram studenters möjligheter att göra skillnad. 
  • Bidrar till IVAs verksamhet, såväl intern som extern, med ett studentperspektiv för framtida samhälle och teknikutveckling.

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVAs verksamhetsområden. Områdena som bland annat berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Pågående projekt som Studentrådet arbetar med är följande: en jämförelsestudie om hur lärosäten arbetar med jämlikhetsfrågor och ett som kartlägger hur studenter och nyutexaminerade ser på att bo i Norr- och Västerbottens län för att arbeta (läs mer i menyn).

Exempel på Studentrådets tidigare projekt är Kraftsamla för klimatet, där bland annat en workshop har anordnats kring klimatledarskap för att hitta strategier för att hjälpa individer driva klimatfrågor på individ- och organisationsnivå. Pågående projekt behandlar hur landsbygden kan digitaliseras, hur en digital start på arbetsmarknaden upplevs bland nyexaminerade studenter och kan göras bättre, samt mångfaldsaspekter i samband med rekrytering till högre utbildning. 

Studentrådets arbete sker även genom medverkan i IVAs fyra temaråd; Kunskap i Världsklass, Framtidens Näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Medverkan sker också i Akademikollegiet, styr- och arbetsgrupper för IVAs projekt, IVAs seminarier och workshops och i ledningsgrupperna för IVA Syd, IVA Nord, IVA Väst och IVA Öst. Läs mer om IVA och Akademien

Hela Studentrådet samlas vanligen för fyra rådsmöten och en helgkonferens per termin. Tillsättning av representanter sköts av Studentrådet. Under januari till mars årligen, söker IVA lärosätenas absolut främsta och mest engagerade studenter och doktorander. Utmärkta akademiska resultat, engagemang i näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor eller entreprenörskap är exempel på vad som är meriterande. 

IVA står för alla möteskostnader i form av lokaler och eventuell förtäring, medan de deltagande lärosätena finansierar resor till Studentrådets möten, konferenser, seminarier och andra aktiviteter samt eventuellt uppehälle. Lärosätena väljer vem eller vilka studenter som nomineras.  

Studentrådets Mentorskapsprogram   

Det här är Studentrådets medlemmar (2022-2023)

Ordf Andreas Månsson, Högskolan i Borås (2021–2023)

Vice ordf Evelina Dannert, Kungliga Tekniska Högskolan (2021–2023)

Beatrice Ronsten, Linköpings Universitet (2022–2024)

Reuben Vas, Uppsala universitet (2022–2024)

Louise Karsten, Lunds Tekniska Högskola (2021–2023)

Alva Sjunnesson, Luleå Tekniska Universitet (2022–2024)

Attila Lundin, Chalmers Tekniska Högskola (2022–2024)

Clara Hernblom, Sveriges lantbruksuniversitet (2022–2024)

Hjalmar Åhman, Lunds Tekniska Högskola (2021–2023) 

Mahsan Rostamipour, Högskolan i Halmstad (2022–2024)

Spencer Robild, Handelshögskolan i Stockholm, (2021–2023)

Kontakta gärna Studentrådet! E-post: studentradet@iva.se 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08