Studentrådet

Studentrådet tillför ett betydande studentperspektiv till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Studentrådet är också ett av de mest väl ansedda studentnätverken för ingenjörer och ekonomer.
_V828261.jpg

Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Representanterna förväntas löpande utgöra en länk mellan IVA och lärosätena.

Studentrådets syfte är att bidra aktivt med ett student- och doktorandperspektiv till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) verksamhet.

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, främst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVAs verksamhetsområden. Områdena som berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Exempel på Studentrådets tidigare projekt är Kraftsamla för klimatet, där bland annat en workshop har anordnats kring klimatledarskap för att hitta strategier för att hjälpa individer driva klimatfrågor på individ- och organisationsnivå. Pågående projekt behandlar hur landsbygden kan digitaliseras, hur en digital start på arbetsmarknaden upplevs bland nyexaminerade studenter och kan göras bättre  samt mångfaldsaspekter i samband med rekrytering till högre utbildning.

Studentrådets arbete sker även genom medverkan i IVAs fyra temaråd; Kunskap i Världsklass, Framtidens Näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Medverkan sker också i Akademikollegiet, styr- och arbetsgrupper för IVAs projekt, IVAs seminarier och workshops och i ledningsgrupperna för IVA Syd, IVA Nord, IVA Väst och IVA Öst. Läs mer om IVA och Akademien

Hela Studentrådet samlas vanligen för fyra rådsmöten och en helgkonferens per termin. Tillsättning av representanter sköts av Studentrådet. Under januari till mars årligen, söker IVA lärosätenas absolut främsta och mest engagerade studenter och doktorander. Utmärkta akademiska resultat, engagemang i näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor eller entreprenörskap är exempel på vad som är meriterande.

IVA står för alla möteskostnader i form av lokaler och eventuell förtäring, medan de deltagande lärosätena finansierar resor till Studentrådets möten, konferenser, seminarier och andra aktiviteter samt eventuellt uppehälle. Lärosätena väljer vem eller vilka studenter som nomineras. 

 

Det här är Studentrådet (2020-2021)

Karin Östman, ordf, Luleå Tekniska Universitet, 2019-2021

Johan Bäckman Berg, Handelshögskolan Stockholm, 2019-2021

Jonathan Edin, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2019-2021

Maria Gunnarsson, Lunds Tekniska Högskola, 2019-2021

Henrik Larson, Chalmers Tekniska Högskola, 2019-2021

Tamara Patranika, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2019-2021

Lovisa Berglund, Chalmers Tekniska Högskola, 2020-2022

Adam Eriksson, Uppsala Universitet, 2020-2022

William Eulau, Uppsala Universitet, 2020-2022

Mette Barten, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, 2020-2022

Hanna Brouilette, Mälardalens Högskola, 2020-2022

Emelie Detert, Linköpings Universitet, 2020-2022

Jakob Nygårds, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, 2020-2022


Kontakta gärna Studentrådet! E-post: studentradet@iva.se 

Eller hör av dig till:

Kontaktinformation

Helena Mehra
Temakommunikatör för Kunskap i världsklass
Telefon Tel: 08-791 29 42