Studentrådet

studentradet2017-2018.jpg

Utbildning och forskning är prioriterade områden för IVA. För att IVA ska få ett aktuellt studentperspektiv och en god helhetsbild av den högre utbildningen i Sverige finns IVAs Studentråd.

Vi lyfter viktiga frågor till debatt inom och utanför IVA och verkar för ett kunskapsutbyte mellan generationer. Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Vår verksamhet är till stor del projektorienterad och bedrivs på nationell och regional nivå. Några ämnen som vi behandlar är samverkan mellan näringsliv och studenter, teknikintresse bland ungdomar, gymnasisters val av högre utbildning och entreprenörskap.

IVAs Studentråd 2017-2018

Bild på Veronka AspvallVeronika Aspvall, Ordf.
Chalmers Tekniska Högskola

Bild på Carl Anderson KronlidCarl Anderson Kronlid
Uppsala Universitet

Bild på Sara BergmanSara Bergman
Linköpings Universitet

Bild på Angelica ForssAngelica Forss
Chalmers Tekniska Högskola

Bild på Hannes Forssberg MalmHannes Forssberg Malm
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Bild på Johanna OlssonJohanna Olsson
Lunds Tekniska Högskola

Bild på Jens PlateJens Plate
Karlstads Universitet

Bild på Clara DanielssonClara Danielsson
Luleå Tekniska Universitet

Bild på Emma IngoEmma Ingo
Kungliga Tekniska Högskolan

Bild på Obiora OkoloObiora Okolo
Kungliga Tekniska Högskolan

Bild på Erik SamuelssonErik Samuelsson
Kungliga Tekniska Högskolan

Bild på Jakob RudbergJakob Rudberg
Handelshögskolan i Stockholm