Studentrådet

IVA_SR_Berlin_2016_Vattenfall.jpg

Utbildning och forskning är prioriterade områden för IVA. För att IVA ska få ett aktuellt studentperspektiv och en god helhetsbild av den högre utbildningen i Sverige finns IVAs Studentråd.

Vi lyfter viktiga frågor till debatt inom och utanför IVA och verkar för ett kunskapsutbyte mellan generationer. Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Vår verksamhet är till stor del projektorienterad och bedrivs på nationell och regional nivå. Några ämnen som vi behandlar är samverkan mellan näringsliv och studenter, teknikintresse bland ungdomar, gymnasisters val av högre utbildning och entreprenörskap.

IVAs Studentråd 2017-2018

Veronika Aspvall, ordförande, Chalmers Tekniska Högskola

Carl Anderson Kronlid, Uppsala Universitet

Sara Bergman, Linköpings Universitet

Angelica Forss, Chalmers Tekniska Högskola

Hannes Forssberg Malm, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Johanna Olsson, Lunds Tekniska Högskola

Beatrice Partain, Linköpings Universitet

Jens Plate, Karlstads Universitet

Clara Danielsson, Luleå Tekniska Universitet

Emma Ingo, Kungliga Tekniska Högskolan

Obiora Okolo, Kungliga Tekniska Högskolan

Erik Samuelsson, Kungliga Tekniska Högskolan

Jakob Rudberg, Handelshögskolan i Stockholm


Kontakta Studentrådet