Studentrådet

Utbildning och forskning är prioriterade områden för IVA. För att IVA ska få ett aktuellt studentperspektiv och en god helhetsbild av den högre utbildningen i Sverige finns IVAs Studentråd.
Studentrådet 2019.JPG

Vi lyfter viktiga frågor till debatt inom och utanför IVA och verkar för ett kunskapsutbyte mellan generationer. Studentrådet består av engagerade studenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar, Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Vår verksamhet är till stor del projektorienterad och bedrivs på nationell och regional nivå. Några ämnen som vi behandlar är samverkan mellan näringsliv och studenter, teknikintresse bland ungdomar, gymnasisters val av högre utbildning och entreprenörskap.

#månadensvera är ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi vill lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning. I tolv intervjuer under 2018 visar vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Januari: Lovisa Bergström Februari: Tuula Teeri Mars: Shanar Tabrizi April: Sofie Lindblom Maj: Ulrika Lindstrand Juni: Marie Ideström Juli: Karin Josefsson Augusti: Emilia Liljeström September: Charlotte Brogren

Studentrådet 2018-2019

Jakob Rudberg, ordf, Handelshögskolan i Stockholm, 2017-2019

Anna Adolfsson, Linköpings Tekniska Högskola, 2018-2020

David Amoev, Mittuniversitetet, 2018-2020

Clara Danielsson, Luleå tekniska universitet, 2017-2019

Simon Edström, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2018-2020

Patrik Gustafsson, Lunds tekniska högskola, 2018-2020

Linnea Michel, Linköpings Tekniska Högskola, 2018-2020

Obi Okolo, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 2017-2019

Felicia Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2018-2020

Amanda Vikström, Umeå universitet, 2018-2020

Linda Wäppling, Chalmers tekniska högskola, 2018-2020

Relaterat innehåll

Kontaktinformation

Alicia Parvin
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 38