Skola i tiden

Ett projekt för att bidra till en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld.
202011-IVA-Kunskapivärldsklass-1200px-B.jpg

Skola i tiden är ett långsiktigt projekt från IVA med syfte att främja svenska skolans utveckling så den möter elevernas och samhällets långsiktiga kunskapsbehov, samt säkerställer Sveriges position som kunskapsnation. Fokus är grund- och gymnasieskolan, med betoning på grundskolan.

Vår vision är en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld.

Vi vänder oss främst till:

  • Aktörer inom utbildningssystemet.
  • Politiker, myndigheter, organisationer, regioner, kommuner.
  • Yrkesverksamma inom skolväsendet.
  • Industrin/näringslivet.


Pågående delprojekt inom Skola i tiden

Skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. Därför har Skola i tiden startat två följande delprojekt: 

  • Lärare, Industri, Välfärd kartlägger och föreslår möjligheter för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik som kan stimulera lärarförsörjningen till skolan, därför att skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt lands konkurrenskraft. Arbetsgruppen leds av Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet

  • Skola för en hållbar framtid belyser hur skolan som bildningsinstitution kan och ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, med utgångspunkt i FNs globala mål. Arbetsgruppen leds av Pia Sandvik, docent i kvalitetsteknik och vd på RISE.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta kansliet för frågor

Eva Lundgren projektledare för Skola i tiden & delprojekt Skola för en hållbar framtid 
Alicia Parvin projektledare för delprojekt Lärare, industri, välfärd 
Helena Mehra kommunikationsansvarig 

Skola i tiden bedrivs i samarbete med IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle. Skola i tiden finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019

MMW Logotype Medium.jpg