Skola i tiden

Ett projekt för att bidra till en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld.
202011-IVA-Kunskapivärldsklass-1200px-B.jpg

Skola i tiden är ett långsiktigt projekt från IVA med syfte att främja svenska skolans utveckling så den möter elevernas och samhällets långsiktiga kunskapsbehov, samt säkerställer Sveriges position som kunskapsnation. Fokus är grund- och gymnasieskolan, med betoning på grundskolan.

Vår vision är en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld.

Vi vänder oss till:

  • Beslutsfattare, skolhuvudmän, myndigheter, politiker, yrkesverksamma i skolan, elever, forskare och intresseorganisationer.
  • Näringslivet, industrin och andra arbetsgivare.
  • Intresserad allmänhet

Skola i tiden är långsiktigt finansierat i och med insamlingen till IVAs jubileumsfond under 100-årsjubileumet 2019. Arbetet kommer bedrivas i delprojekt i nära samarbete med IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle.  

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta kansliet för frågor

Projektledare Eva Lundgren
Kommunikatör Helena Mehra
Koordinator Alicia Parvin
Temaledare Martin Wikström

Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019

MMW Logotype Medium.jpg