Utmärkelser och stipendier

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien belönar framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle.
guldmedalj2021-1200x675.jpg

Stor Guldmedalj och Guldmedalj delas varje år ut till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle. Medaljen delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset – delas ut varje år. Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Det finns även utmärkelser och stipendier som kan sökas, bland annat från Hans Werthén Fonden som varje år delar ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Läs mer om alla våra priser och utmärkelser under flikarna ovan.