IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista presenterar en rad spännande forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 100-listan 2019 speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten med affärspotential inom temat digitalisering.

Forskningsprojekten på 100-listan, som lanserades den 20 mars 2019, presenteras utan ranking.

Frågor och svar: allt du behöver veta om IVAs 100-lista

IVAs 100-lista 2019 på temat digitalisering, som presenteras här nedanför, är indelad i kategorierna: 

  • Smart Industri
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur, smarta produkter och tjänster 
  • Affärsmodeller och sammankopplade värdekedjor 

Smart Industri

Digitaliserad kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner mot industri 4.0

Winterias system är en innovation för kvalitetssäkring och processtyrning av svetsning vilket har sin grund i att på ett nytänkande sätt hantera våra naturresurser mer hållbart och minska utsläpp av växthusgaser samtidigt som den förtjänstfullt kan bidra till att viktiga svenska näringsgrenar behåller och stärker sin ledande position på världsmarknaden.

Eric Lindgren (CEO), Thomas Stenberg (CMO), Martin Engman (CTO), Zuheir Barsoum (CSO)

Kungliga Tekniska högskolan 

Lär mer...

InFeRa - en ny 3D avbildningsmetod som ger rumslig, mekanisk och ämnesspecifik information

Det finns ett stort behov av tredimensionella ämnesspecifika bilder tagna direkt i brusiga miljöer för att förstå hur och varför specifika ämnen bildas eller påverkar materialegenskaper. För att möjliggöra detta utvecklar vi en avbildningsmetodik – InFeRa - med många tillämpningsområden där rumsligt koherent InterFerometrisk (InFe) avbildning som ger information om struktur kombineras med stimulerad Raman spridning (Ra) som uppvisar biokemiska processer.

Kerstin Ramser, Professor och Mikael Sjödahl, Professor

Luleå tekniska universitet

Lär mer...

Incipientus - Touch-free quality control simplified

Incipientus erbjuder patenterad teknik för beröringsfri, visualisering, övervakning, karakterisering och direkt produktionslinje kontroll för Industry 4.0. Vår teknikplattform är tillämbar inom alla branscher som hanterar industriella vätskor. De mät och servicetjänster vi erbjuder nyttjar digitaliseringens möjligheter genom den stora mängd data som bolaget samlar in och processar via den digitala plattform som bolaget kontinuerligt utvecklar.

Johan Wiklund, CEO

Chalmers tekniska högskola, RISE-Research Institutes of Sweden

Lär mer... 

LiUHead - Simuleringsverktyg för ljud och vibrationstransmission i mänsklig skalle

Utvädring av hörhjälpmedel, kommunikationsutrustning eller hjälpmedel, samt effekter av slag eller stötar mot huvudet kräver ofta humana kadaver samt dyr mätutrustning. Simuleringsverktyget LiUHead, som är en geometriskt korrekt beräkningsmodell av den mänskliga skallen möjliggör snabba och relativt billiga utvärdering inom ovanstående områden.

Stefan Stenfelt, Professor

Linköpings universitet

Lär mer... 

NEAD

Digitaliseringen öppnar upp oanade möjligheter i energiomställningen. Nordic Energy Audit är ett start-up företag som erbjuder digitala energidatahanteringslösningar för kunder. Genom en digital kunskapsplattform kan företag dels öka sin produktivitet och lömsahet tack vare minskade  energikostnader men också kostnadseffektivt uppfylla och överträffa de högt  ställda miljökraven som ställs från myndigheter, bl.a. Länstyrelser vad gäller miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändningen.

Patrik Thollander Professor, Oscar Spinos

Linköpings universitet

Lär mer... 

The RAMP Package

RAMP-paketet består av RAMP-metoden för hantering av belastningsergonomiska risker som spridits till över 70 länder sedan lanseringen 2017, en webbplats samt webbaserade kurser i metodanvändningen. RAMP stöder systematiskt hela riskhanteringsprocessen och preliminära tillämpningsresultat indikerar minskade skaderisker. I ett fortsättningsprojekt utvecklas ”RAMP 2.0”, med bl a nyckeltal för företags ledningssystem. Resultaten från RAMP kommer också användas i riskhanteringssystem baserade på smarta-kläder-teknologi.

Linda Rose (Universitetslektor, Docent), projektledare, med flera bl a Jörgen Eklund (Professor) och Carl Lind (Tekn. Dr.)

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer...

OnDosis

OnDosis utvecklar en unik behandling som integrerar läkemedel och intelligent dosering i en uppkopplad device som integrerar behandlingsdata och externa sensorer. OnDosis ger möjlighet att skapa individanpassad behandling, bättre patientengagemang, och kraftfull data för bättre beslutsfattande.

Stephane Baronnet, Head of Development, Martin Olovsson, CEO

Göteborgs universitet

Lär mer...

Mymo Terminal

Transportbranschen är fragmenterad vilket leder till att överlämning av gods orsakar många stop i arbetet som orsakar onödiga väntetider och många mils körning i onödan. MymoTerminal är en global prenumerationsbaserad tjänst som sammanlänkar affärsprocesser genom att överlämningspunkterna digitaliseras och integreras med övriga system. Förutom enkel delning av transportdata erbjuds smarta tilläggstjänster som självbetjäning vid ankomstregistrering, tilldelning av portar och slot-tider.

Jon Högström, VD

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet

Lär mer...

1928 Diagnostics: En intelligent moln-plattform för effektiv kontroll och bekämpning av antibiotika-resistens lokalt-nationellt-globalt

1928 Diagnostics har utvecklat en moln-plattform för sjukhuslaboratorier och smittskyddsmyndigheter i hela världen som möjliggör användning av DNA- sekvensering av antibiotika-resistenta bakterier för infektionskontroll och diagnostik samt delning av data. Målet är att spara liv, resurser och behålla kraften hos antibiotika.

Dr. Kristina Lagerstedt, Dr. Susanne Staaf, Professor Erik Kristiansson

Chalmers University of Technology

Lär mer...

Icarus Digital Math

Our world-unique Digital Math breakthrough predicts aerodynamics of  a  full aircraft solving the NASA grand challenge. We are reaching the highest echelons of the aerodynamics industry, with 10 times faster and cheaper performance than global competitors, allowing interactive design. Our unified math and programming pedagogical concept also creates motivation and learning for the engineers and innovators of today's Digital Society.

Associate Professor Johan Jansson, PhD candidate Tamara Dancheva, PhD candidate Massimiliano Leoni, PhD Candidate Ezhilmathi Krishnasamy, Post Doc Margarida Moragues, Post Doc Rahul Kumar, Professor Emeritus Claes Johnson, Professor Emeritus Ridgway Scott

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer...

Repairnator

Repairnator is a software development bot that automatically repairs build failures on Travis CI. It monitors failing Travis builds, tries to locally reproduce the failing builds and finally attempts to repair them with the state-of-the-art of automated program repair tools for Java.

Martin Monperrus

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer...

NanoPlasmonisk sensor för batteriövervakning och styrning

På Insplorion så utvecklar vi en sensor för cell-interna mätningar av laddstatus och hälsa hos litiumjonbatterier. Sensorn baseras på vår patenterade NanoPlasmoniska Sensing (NPS) teknik. Teknikens fördelar, så som miniatyriserbarhet och robusthet, gör det möjligt att mäta direkt inne i battericellerna där de relevanta kemiska processerna sker, vilket inga konkurrerande tekniker kan göra idag.

Elin Langhammer (PhD, CTO), Patrik Dahlqvist (CEO), David Nilebo (Director of Business Development), Saima Zaman (PhD, Senior Engineer)

Lär mer...

Sensorfusion

Sensorfusion möjliggör skapande av ny förfinad information från ett antal olika sensorer. Virtuella sensorer är ett exempel, där man ersätter en dyr sensor, eller sensorer som inte finns att köpa, med ett flertal andra sensorer och programvara. Vår forskning har ett vitt spektrum av olika applikationsområden. Innovationer sker i samverkan med svensk systembyggande industri, partnerskapsprogram, eller genom en handfull avknoppningsföretag från forskningsgruppen.

Professor Fredrik Gustafsson

Linköpings universitet

Lär mer...

Samhälle och välfärd

MindMend

MindMend is the first researched based digital CBT treatment platform for children, youths and adults with ADHD. It enables healthcare providers to digitize core business processes – from screening and assessment to treatment and follow-up. Furthermore, it saves money by efficient use of personnel resources and improves care by providing patients with high quality treatment interventions immediately after consultation with a health care professional.

Berkeh Nasri, leg psykolog, med dr, co-founder & VD MindMend, Samir El Alaoui, leg psykolog, med dr, co-founder MindMend, Evelyn Andersson Hagen, leg psykolog, med dr, co-founder MindMend 

Karolinska Institutet

Lär mer... 

Digital uppföljning och prevention av kronisk sjukdom

MoodMapper-appen möjliggör digital uppföljning av sjukdomsförlopp vid kronisk psykisk sjukdom. För varje återfall tar återhämtningen längre tid. Sensordata från patientens mobilanvändning analyseras med hjälp av maskininlärning för att upptäcka förändringar som är möjliga riskmarkörer för återfall. Preventiva insatser kan ske i tid, vilket möjliggör mer effektiv vård som dessutom genererar en hälsoekonomisk vinst. Teknologin kan tillämpas även för andra patientgrupper.

Ulla Karilampi, Fil Dr, Leg psykolog; Steinn Steingrimsson, Docent, Specialistläkare; Jonas Mellin, Universitetslektor

Högskolan i Skövde 

Hållbar livsmedelskedja genom minskat matsvinn i restauranger och storkök

Matsvinn är ett enormt problem då väldiga resurser går till spillo när mat produceras i onödan. Problemet är inte av teknisk karaktär, dock kan digitaliseringen användas som ett medel för att driva en beteendeförändring som krävs för att effektivisera livsmedelssystemet. Vår forskning skapar metoder och förutsättningar för att ta fram digitala verktyg för att optimera produktionen i restauranger.

Mattias Eriksson (Fil.Dr./Forskare) och Christopher Malefors (Civilingenjör/Doktorand)

Sveriges lantbruksuniversitet

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren är en evidensbaserad innovation för att stärka motståndskraften mot digital desinformation. Nyhetsvärderaren är det första digitala verktyget som på ett vetenskapligt sätt samlar in empiriska data och tränar individer i digital källkritik utifrån evidens framtagna av forskare i psykologi, utbildningsvetenskap och AI. I verktyget används den senaste forskningen för att stimulera kritisk och konstruktiv hantering av digital information.

Thomas Nygren, FD docent; Mona Guath, FD; Anton Axelsson, FD

Uppsala universitet

Lär mer... 

VectorizeMove

VectorizeMove is the world’s first reliable, easy-to-use service that can objectively analyse gait outside the clinic, in everyday life (of both humans & animals) using wearable devices & robust algorithms; enabling users to detect mobility-related issues very early, evaluate and verify efficacy of treatment and monitor long-term recovery.

Siddhartha Khandelwal

Högskolan i Halmstad

Lär mer... 

Avatarbaserad intervjuträning

Projektet utvecklar webblösning för intervjuträning kring utredande barnsamtal. Användare erbjuds distansbaserad, kostnadseffektiv, kvalitativ intervjuträning som kunden själv kan hantera för internutbildning och repetitionsträning. Deltagaren möter en avatar genom datorn som styrs av annan person vars röst förändras i realtid via server som spelas in för intervjuanalys. Passar olika yrkesgruppers samtalsbehov och endast instruktörens kunnande och språk sätter gräns för projektuppskalning.

Pär Stihl VD / polislärare, Kevin Dalli utvecklare

Linnéuniversitetet

Lär mer...

Monivent

3-6% av nyfödda behöver andningshjälp vid födseln. Luft pumpas manuellt ner i barnets lungor men för stora eller små luftvolymer riskerar orsaka skador på lungor och hjärna. Med hjälp av utvecklad algoritm och trådlöst integrerade sensorer som mäter luftflödet i masken ges vårdgivaren kontinuerlig återkoppling på viktiga parametrar och kan anpassa ventileringen för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

Maria Lindqvist - Medgrundare/Affärsutvecklare, Pontus Johansson - Medgrundare/Speialistläkare Neonatologi, Kenneth Sandberg - Medgrundare/Specialistläkare Barnmedicin & Neonatologi/Docent, Ants Silberberg- Medgrundare/Universitetslektor, Oscar Edvardsson - Teknikutvecklare och Antti Stålnacke - Teknikutvecklare

Chalmers tekniska högskola

Sownder

Sownder är ett forsknings- och innovationsföretag startat av Dr. Marie Netz från Blekinge Tekniska Högskola och Mattias Netz. Sownder utvecklar intelligenta tjänster för att lösa logistiska problem främst inom hälso- och sjukvård. Metoder som används är matematisk optimering, simulering, AI och maskininlärning. Sownders team är komplett, bestående av seniora utvecklare, matematiker, affärsutvecklare, samt medicinsk kompetens. Dessutom arbetar företaget i forskningsfronten.

Dr. Marie Netz, Cuong Phung, Mattias Netz

Blekinge tekniska Högskola

Lär mer...

WordDiagnostics

WordDiagnostics is a decision support system for diagnosing psychiatric disorders in primary care and psychiatric settings. Based on original research, it uses AI to combine patients’ word answers, rating scale scores and other clinically relevant information to improve the diagnostic procedure of psychiatric disorders. WordDiagnostics is an online tool designed to cover the whole world.

Leg. psykolog Katarina Kjell, Dr. Oscar Kjell, Professor Sverker Sikström

Lunds universitet

Lär mer... 

Care to Translate

Ett digitalt verktyg (en app) för medicinskt korrekt översättning med syfte att underlätta för migranter och öka vårdkvalitet och compliance. Projektet började som ett studentprojekt vid KI och utvecklades 2018 vidare till företaget Care to Translate AB med stöd av KIIAB och Sting Accelerate. Appen används redan av 27000 personer i Sverige och EU och vi får mycket positiv feedback.

Martin Schalling, Professor, Linus Kullänger, VD, läkarstuderande, Annie Backman, Läkare, COO & Maja Magnusson, CGO.

Karolinska Institutet

Lär mer... 

Zinkjon Batterier för Storskalig Energilagring

Digitaliseringen av samhället kräver stabil elproduktion och eldistribution. Utvecklingen går mot en energiproduktion baserad på sol- och vind beroende av tid och väder. Energilagring i form av batterier är en lösning för att överbrygga luckorna mellan elproduktionen och elkonsumtionen. Dr. Chamouns forskning på uppladdningsbara zinkjon batterier uppfyller EU:s krav för miljövänlig och storskalig energilagring redan idag.

Dr. Mylad Chamoun

Stockholms universitet

Lär mer...

PATHFx - ett intelligent beslutsstöd för cancervården

Cancer i skelettet orsakar smärta, frakturer och förlamning. Behandlingen är komplicerad och komplikationer vanliga. Beslutsstödet PATHFx viktar 11 variabler och ger omedelbart en patientspecifik prognos vilket hjälper läkare globalt att skräddarsy behandlingen. Detta ökar patientens livskvalitet, minskar komplikationer och spar vårdkostnader. PATHFx kombinerar spetskompetens inom AI-Machine Learning med svenska patientregister och valdes till en av Sveriges 5 bästa e-hälsolösningar 2017 (Sveapriset).

Docent Rikard Wedin

Karolinska Institutet

Lär mer...  

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

ERAS minskar komplikationer och vårdtid med 30-50% vid större operationer genom att införa bästa behandling på alla nivåer kring operationerna genom användning av ett moln-baserat IT (ERAS Interactive Audit System) stöd för daglig användning. ERAS erbjuder träning av team baserad vård för kontinuerliga förbättringar. ERAS som projekt drivs i nära samarbete mellan den akademiska delen ERAS Society och den kommersiella - Encare AB.

Olle Ljungqvist, Professor och Överläkare

Örebro universitet

Lär mer... 

An evidence based learning software adaptable to individual differences in cognition and personality, integrated with a formative and visualized feedback system

Projektet implementerar en evidensbaserad inlärningsmetod, kallad testbaserat lärande, integrerad i en adaptiv web-baserad plattform. Studenters kognitiva förutsättningar och personlighet extraheras från plattformen via principer för maskininlärning, individualiserade inlärningskurvor genereras och används för att optimera inlärningen. Plattformen ger visuell feedback om studenternas inlärning i relation till deras inlärningskurva och i vilken utsträckning de kommer glömma om de inte repeterar inlärd information.

Bert Jonsson, Docent, Daniel Fellman, post doc, Alisa Lincke, doktorand

Umeå universitet, Linnéuniversitetet

Lär mer...  

miniQ

Med en växande andel äldre i samhället, och en tilltagande läkemedelsanvändning, behövs bättre metoder för att säkerställa kvalitet och säkerhet i läkemedelsanvändningen. Inget beslutsstöd för äldres läkemedelsanvändning är  lika mångsidigt som miniQ. Arkitekturen, med moduler, inte bara för professionen utan också för äldre/anhöriga, samt flexibla algoritmer för att anpassa systemet till olika patientgrupper, länder mm är både innovativ och unik.

Johan Fastbom, läkare, specialist i klinisk farmakologi, professor

Karolinska Institutet

Lär mer... 

Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems

Scalable solutions for energy storage is a key requirement for a sustainable society. In the Molecular Solar thermal energy storage systems project, we develop a revolutionary energy storage concept that combines solar energy capture with long term energy storage at high energy densities in a single, liquid material.

Prof. Kasper Moth-Poulsen

Chalmers tekniska högskola

Lär mer...

Lexplore - En klar bild av läsning

Läsförmåga är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik skolgång. Genom ögonrörelsemätning och artificiell intelligens kan vi på minuter analysera en elevs läsförmåga med hög precision. Vår unika forskningsbaserade process ger lärare indikatorer som direkt kan användas för bättre undervisning. De viktigaste konkurrensfördelarna med vår metod är snabbhet, objektivitet och noggrannhet vilket ger förutsättningar för en bättre skola.

Gustaf Öqvist Seimyr, Fil. dr. och Mattias Nilsson Benfatto, Fil. dr.

Karolinska Institutet

Lär mer...  

Imiomics - When every pixel counts

Imiomics - a paradigm shift in interpreting complex biological interactions for improved patient management. The tool analyse whole-body MRI, CT and PET images on pixel level and can objectively quantify anomalies by comparison to a statistical normal atlas. It can also integrate non-imaging data e.g. blood tests or biopsy. This offers a multitude of applications, including tumor burden quantification.

Associate Professor Joel Kullberg, Professor, Håkan Ahlström, Associate Professor Robin Strand

Uppsala universitet

Lär mer...

Trustworthy IoT

Deploying Internet of Things (IoT) applications in key sectors, e.g.,  health,  industry automation, transportation, cannot create new risks. Our advanced yet pragmatic approach yields strong IoT security and privacy solutions, e.g.,  credential management, secure and privacy-preserving location-based services, secure global navigation satellite system receivers. Tailoring them to specific needs can bring a competitive edge to a broad gamut of products/services.

Panos Papadimitratos

KTH Royal Institute of Technology 

Lär mer... 

MULTI-MODE

The goal of MULTI-MODE is to produce and commercialise two e-health tools to predict dementia risk and prevent cognitive decline/dementia among at-risk individuals. Together, the Apps are the only available ‘evidence-based brain health package’, which can be used by individuals or health professionals. The Apps are used within knowledge dissemination activities, providing motivational/educational tools for healthier brains and dementia prevention.

Shireen Sindi (PhD), Kristal Morales Perez (MSc)

Karolinska Institutet

Lär mer... 

Nya bildbiomarkörer för effektivare behandling av cancer och demens

Modern behandling av viktiga folksjukdomar kan vara framgångsrik, men för att undvika onödiga biverkningar och kostnader är det viktigt att ställa diagnos tidigt och utvärdera behandlingseffekt så snart som möjligt. Vår vision är att nya bildrelaterade sjukdomsmått (bildbiomarkörer), baserade på artificiell intelligens, förser behandlande läkare så tidigt som möjligt med den information som krävs för att välja rätt behandling.

Örjan Smedby, Chunliang Wang

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer... 

Global Soil Data Manager (GSDM)

By doing the right thing at the right place, crop production can become more productive, profitable and sustainable. The Global Soil Data Manager (GSDM) is a web service, where decision support for site-specific crop management is generated by adaptation of open soil databases by local soil datasets. Potential users include authorities, fertilizer companies and crop producers.

Kristin Piikki, docent och Mats Söderström, docent

Sveriges lantbruksuniversitet

Lär mer... 

Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS): CropSAT och UAV Trial Tool

Hållbar intensifiering i jordbruket är nödvändigt för framtidens krav på produktion och miljöpåverkan. Här presenteras två hjälpmedel: CropSAT är det första systemet i sitt slag i Skandinavien. Med gratis satellitdata kan jordbrukaren optimera produktionen på varje del av fältet. UAV Trial Tool löser flera flaskhalsar för praktisk tillämpning av drönartekniken i växtodlingsförsök. Ett stort steg för bred och effektiv användning.

Docent Mats Söderström, med flera från SLU och samarbetsorganisationer och företag

Sveriges Lantbruksuniversitet

Lär mer... 

Prehabilitering inför operation med innovativ digital teknik

Femtio procent av Sveriges befolkning har ohälsosamma levnadsvanor (fysisk inaktivitet, alkoholanvändning, rökning, övervikt) och löper mycket hög risk för morbiditet och mortalitet i samband med operation. Resurser saknas för att erbjuda patienter   som ska opereras behandling för att minska risken för kostsamma komplikationer. Modern digital teknik via en app, som innehåller ett individuellt utformat program och stöd av specialutbildad vårdpersonal är lösningen.

Leif Dahlberg MD PhD, Håkan Nero PhD

Lunds universitet

Lär mer...  

Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Construction Factory

Anläggningsbranschens produktivitet har inte utvecklats i takt med övrig industri, pga av dålig samordning av produktionsresurser. Projektets vision är att gå från dagens fokus på enskilda arbetsmaskiner och istället se hela arbetsplatsen som en uppkopplad, samordnad och optimerad process, en anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-principer, samt idéer från Industri 4.0 och Lean.

Professor Jakob Axelsson

Mälardalens högskola

wearITmed

The overall objective is to improve treatment of people with epilepsy and Parkinson's disease by developing advanced tools for objective detection and quantification of symptoms. Basis is a multi-sensor system integrated in an easy- to-use and washable garment. Algorithms inform patients, carers and health care about symptoms in everyday life, and facilitate individual implementation of improved treatment strategies and patient empowerment.

Jan Wipenmyr, civiling., Kristina Malmgren, prof., Bengt Hagström, prof., Vincent Nierstrasz, prof.

RISE Research Institute of Sweden AB, Högskolan i Borås

Läs mer... 

DecideIT

Beslut fattas vanligen under helt felaktiga föreställningar, vilket ofta får olyckliga effekter. Vi har utvecklat världsledande modeller och algoritmer för att ge ett kraftfullt stöd till analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande för att åstadkomma kvalitet i mål- och strategiarbete inom en mängd olika sektorer.

Dr. Aron Larsson, Kjell Borking, Prof Love Ekenberg 

Stokholms universitet

Lär mer... 

Foreseeti

Foreseeti är en startup som bygger programvara, securiCAD, som   simulerar cyberattacker i syfte att göra holistiska säkerhetsbedömningar av verksamhetsövergripande systemarkitekturer.

Mathias Ekstedt, Robert Lagerström, Pontus Johnson

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer... 

RefleX: person- och maskinsäkerhet i industriella miljöer

Forskningsprojektet har undersökt tekniska lösningar att skydda arbetare på industriella arbetsplatser mot påkörningar av tunga industriella fordon. Forskningen har resulterat i en innovativ kamera-baserad produkt som kommer bidra till att minska arbetsplatsolyckor i lager, gruvor, eller på byggarbetsplatser genom att uppmärksamma maskinförarna om människor i närheten av maskinen.

Henrik Andreasson (Assoc. Prof.) och Rafael Mosberger (PhD)

Örebro universitet

Lär mer...  

Alex Therapeutics

Our mission is to empower 1 billion people to improve their health by breaking their bad habits. To achieve this, we built Alex, a digital coach which combines Cognitive Behavioral Therapy (CBT) with Machine Learning to provide a personalized service based on individual environmental and emotional triggers. Alex smoke-free is currently available on Google Play and App Store.

Oliver Fleetwood

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer... 

Realtime Previsualization

Projektet har utvecklat nya digitala verktyg för att skapa animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar. Detta gör att filmteam på ett snabbt och intuitivt sätt kan testa visuella idéer och kommunicera den konstnärliga visionen långt innan inspelningen börjar. Verktygen har använts i flera långfilms-produktioner och demonstrerats på internationella filmfestivaler och -konferenser.

Simon Alexanderson (PhD), Mirko Lempert (Lektor)

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola

Lär mer... 

Hyperlokalt väder med maskininlärning och bildanalys

Hyperlokal väderanalys i realtid för att spara uppvärmningskostnader i fastigheter. Hyperlokala bilder på himlen tas och analyseras på plats för att sedan skickas vidare till fastighetens styrsystem.

Victor Ingman & Linus Frosteryd

Uppsala universitet

Lär mer... 

Continuous-X for safety-critical embedded systems

The deployment of products that are continuously connected with the Internet is steadily growing. Such interconnectivity allows a company to better understand their customers from their products' usage data to allow for products that can be nearly perfectly tailored to an individual consumer's needs. Our research helps companies to improve both, a product's software as well as the engineering processes.

Christian Berger

University of Gothenburg

EmbeDL

AI is enabling a revolutionary digital transformation across the whole range of industries. EmbeDL will offer a technology that can be used by a company to seamlessly leverage the power of Deep Learning software and tune it to the best hardware for their cost and performance requirements. There will be massive savings in energy as well as in development time.

Devdatt Dubhashi, Professor AI and Data Science

Chalmers tekniska högskola

SSF Time-Critical Clouds (TCC)

Projektet SSF TCC utvecklar intelligenta digitala infrastrukturer med förmåga till kostnadseffektiv tjänsteleverans med kvantifierbar pålitlighet och robusthet. Det faktiska resultatet är ett bättre utnyttjande av nätverksresurser så att fler användare kan vara uppkopplade utan att mer hårdvara krävs. Det i sig kan leda till en mer robust kundbas samt till en mer energieffektiv infrastruktur.

Rebecca Steinert (forskningsledare); Dejan Kostic (forskare); Shaoteng Liu (forskare); Akhila Rao (forskare)

Research Institutes of Sweden (RISE)

Lär mer... 

Long-read sequencing for clinical applications

Long-read sequencing is a new technology that offers important advantages for medical diagnostics as compared to the short-read sequencing technologies that are currently dominating the market. We have together with clinicians developed a data analysis product (CLAMP) and implemented the world’s first clinical routine diagnostics of leukemia mutations using long-read sequencing, and are now expanding to other applications.

Ola Spjuth (PhD), Adam Ameur (PhD), Wesley Schaal (PhD)

Uppsala universitet

Lär mer... 

Reliability Centered Asset Management with electric power system applications

Projektet syftar till att utveckla matematiska modeller för att prediktera fel för komponenter och modellera tillförlitlighet för elkrafttekniska system. Övergripande mål att att ge beslutsunderlag för smarta strategier för tillgångsförvaltning (asset management). Digitaliseringen har givit möjlighet till nya typer av metoder och modeller.

Professor Lina Bertling Tjernberg, Doktorand Yue Cui

Kungliga Tekniska högskolan

Lär mer... 

Wallenberg-centrum för kvantteknologi

Vi bygger en svensk kvantdator – hårdvara av supraledande komponenter, elektronik för styrning, samt mjukvara på alltifrån lägsta nivå (kontroll av kvantdatorn) till högsta nivå (algoritmer). Vårt 3-års-mål är att demonstrera kvantdatorberäkningar av intresse för våra företagspartners: molekyl-beräkningar (läkemedelsdesign) och optimering inom statistik, finans, maskininlärning etc.

Kvantdatorer och AI har ömsesidig nytta: kvantdatorn kan snabba upp maskininlärning; AI kan förbättra kvantdator-designen.

Docent Jonas Bylander, Prof. Göran Wendin, Prof. Göran Johansson, Prof. Per Delsing m.fl.

Chalmers tekniska högskola

Lär mer... 

Dynamic Topologies

Deep learning är en av de mest framgångsrika teknikerna inom AI. Tekniken härmar naturliga nervsystem, men nätverkens arkitekturer är statiska och byggs för hand. Dynamic Topologies Sweden AB tar analogin till naturliga nervsystem ett steg längre och imiterar neuroplasticitet genom att låta nätverksarkitekturerna  växa fram automatiskt och efter behov. Metoden är patentsökt och vidgar tillämpningsområdet för deep learning.

Biträdande professor Claes Strannegård

Chalmers tekniska högskola

ReSpace

Vår innovation kopplar automatiskt fysiska miljöer mot digitala modeller (BIM) vilket möjliggör interaktiv visualisering av digital information som hologram i den byggda miljön, vilket kan användas för smart planering, konstruktion, styrning och underhåll av fastigheter. Teknologin bygger på en unik maskininlärnings-algoritm (artificiell intelligens) som från dataströmmen från en HoloLens eller mobiltelefon identifierar och positionerar detaljer såsom väggar, dörrar och fönster. Fullt utvecklad kommer vi att kunna matcha objekt i rummet med objekt tillgängliga i databaser såsom BIM Objects.

Professor Anders Logg (Chalmers) och Professor Mats G. Larson (Umeå universitet)

Chalmers tekniska högskola

Lär mer... 

DPerNews

DperNews utvecklar AI-baserade automatisering- och personaliseringslösningar för att stärka nyhetsmedierna. Lösningarna har potential att bredda och effektivisera den digitala innehållsproduktionen och personanpassa urvalet av nyheter som presenteras för läsarna. Projektets medverkande forskare, datakonsulter och medieföretag, utforskar tillsammans smarta teknologiers vidare konsekvenser för företagens affärsmodeller och kompetensbehov, dess kunder och samhället i stort.

Mart Ots (docent), Ulf Johansson (professor), Anette Johansson (lektor), Tuwe Löfström (lektor), Henry Lopez Vega (lektor), Håkan Sundell (docent)

Jönköping University

Collaborative Autonomous Aerial Inspection of Infrastructure

The research project was aiming to create a fleet of autonomous drones for the cooperative aerial inspection of the aging infrastructure. The project has successfully demonstrated the unique innovation by performing a cooperative aerial inspection of a wind turbine belonging to Skellefteå Kraft.

George Nikolakopoulos

Luleå University of Technology

Lär mer... 

Talkamatic AB

Talkamatic are experts within Conversational AI and Dialog. We can help customers see and develop new dialog-based interaction possibilities. Our dialog manager, TDM, encapsulates research results in the form of empirically and theoretically grounded knowledge about human dialogue, and delivers benefits beyond the state of the art to the development of advanced dialog solutions.

Staffan Larsson, professor i datalingvistik

Göteborgs universitet

Lär mer... 

Choros Cognition, Choros Mapper

Satellite images - like all digital images - are rich in spatial entropy, this   information can be used as a separate channel to classify local diversity in an image. Analysis of cities, land and forest can be done with high semantic   precision. For example, different socio-economic conditions can be mapped as well as proportions of deciduous trees in a coniferous forest and thus the identification of clearing needs.

Anders Wästfelt Docent, Bo Malmberg Professor, Anders Brun Tek Dr

Stockholms universitet, Uppsala universitet

Lär mer... 

BasedOn

Studier visar att en stor del av beslutsfattarnas ansträngningar aldrig kommer till nytta. Vi lägger ned mycket tid att leta fram information och detta riskerar bli ännu mer när data blir Big Data. BasedOn är en intelligent plattform som hjälper organisationer och företag att digitalisera ledningsarbetet och uppföljning, organisera beslutdokumentation, sortera inkommande data, bygga strukturer, automatisera rutiner, påminna och rekommendera.

Faramarz Agahi, Universitetsadjunkt

Göteborgs universitet

TrustCloud: Outsourcing Computations to a Cloud that you don't Trust

In this project, we focus on providing secure and privacy-preserving methods to make sure that when devices with limited resources (e.g. Internet of Things (IoT) devices) outsource computations to untrusted cloud servers our data remain private, while the results of the computations performed (by the cloud server) are correct; the latter can be verified in a reliable way.

Katerina Mitrokotsa (Docent, Associate Professor)

Chalmers University of Technology

Lär mer... 

Maskininlärning med fallbaserat resonerande

Vi har utvecklat AI metoder där vi kombinera maskininlärning med domänkunskap och erfarenhet. Dessa öppnar upp för nya AI tillämpningar och ger redan goda resultat. Vi har använt och utvecklat dessa i en rad olika projekt under mer än 15 år, allt från kliniska beslutsstödsystem till självlärande system för svensk industri, handel och finans.

Peter Funk, Professor

Mälardalens högskola

Lär mer... 

Remote driving systems

The research objective is to develop safe remote driving systems. That is, vehicles that can be remotely driven by a human operator. Such a system is meant to be part of autonomous driving systems but also to facilitate their deployment in urban environment, while the existing technological gaps are filled. Alternatively, remote driving can enhance the flexibility of car sharing.

Paolo Falcone, Sébastien Gros, Henk Wymeersch

Chalmers University of Technology

Digital egenvård - för ökad delaktighet och bättre hälsa

Denna plattform möjliggör för personer med diabetes att ta makten över sin egenvård och hälsa. Den digitala vårdplanen i form av en app utgår från patientens behov och gör det möjligt att dela information om mål, behandling, planerade aktiviteter och utfall mellan patient och vårdgivare. Tjänsten har utvecklats i samarbete mellan patient, vård och forskning och används på flera vårdcentraler.

Ylva Trolle Lagerros, Docent och överläkare och Stephanie Bonn, PhD och FoAss

Karolinska Institutet

Lär mer... 

Digital Cellulosa

I framtiden kommer alla objekt att vara uppkopplade. Cellulosa är återvinningsbart och därmed ett mycket attraktivt materialval för ett hållbart digitalt samhälle. I projektet "Digital Cellulosa" kombinerar vi cellulosa och elektroaktiva material för att skapa elektrisk funktionalitet i cellulosabaserade material och produkter, så att sådana produkter kan kommunicera digitalt med omvärlden.

Tillämpningsområdena inkluderar t.ex. hälsovård, förpackningar, energilagring.

Göran Gustafsson PhD, sektionschef

Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Research Institutes of Sweden (RISE)

Lär mer... 

mindfulHU

Based on Bin Zhu’s PhD research at KTH, mindfulHU combines the Eastern meditative traditions with interactive technologies. Our solution is to bring the personalized service of breathing techniques to people’s daily life, for well being anytime and anywhere. We are developing a physical device with biofeedback technology to coach the breath-based stress reduction program according to user’s body condition and environment. Our target customers could include corporations and health management providers.

Bin (Tina) Zhu

KTH, Human-Computer Interaction

Lär mer...

Affärsmodeller och sammankopplade värdekedjor

4Boards.ai – The challenges of AI for sustainable and innovative corporate governance

Few companies are adequately prepared for digital disruption. The 4Boards.ai research aims to create actionable insights for participating organisations and in parallel develop research-based knowledge and a set of best practices to enable boards to successfully govern and leverage AI in their innovation and sustainability efforts across the four levels of corporate governance activity: processes, competences, tasks, and value creation.

Professor Robin Teigland, Liselotte Engstam, Fernanda Torre, Dr Anthony Larsson

Chalmers University of Technology

Lär mer...  

DigIn - Digital Innovation of Business Models

För att säkra konkurrenskraft tvingas den svenska industrin innovera sina affärsmodeller genom digitalisering. Ändå saknar de flesta företag kunskap om att designa och implementera affärsmodeller tillsammans med ekosystempartners.

Vår vision är att ta itu med denna samhällsutmaning genom utveckling, implementering och spridning av affärsmodellsinnovationsmetoder, samtidigt som vi ökar förmågor och stöder kommersialisering av digitala affärsmodeller i globala industriella ekosystem.

Vinit Parida, David Sjödin

Luleå tekniska universitet

Lär mer...