IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista presenterar aktuella forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta  inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.
IVAs första 100-lista, som publicerades i mars 2019, speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten med affärspotential inom området digitalisering. 

Tema: Digitalisering