Nominera forskning för hållbar konkurrenskraft tilll IVAs 100-lista

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, har affärspotential med bäring på ämnet digitalisering medan vi på 2020 års lista vill synliggöra forskning med koppling till hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft.

Från kunskap till hållbar konkurrenskraft

Till IVAs 100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. 

De senaste decenniernas teknikutveckling har accelererat utan historiskt motstycke, vilket har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor - men dessvärre också till miljöproblem och klimatförändringar.  

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt, och därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig. Lika viktigt är att den akademiska forskningen omsätts till faktisk nytta: samspelet mellan forskning och näringsliv kan växla upp innovationstakten för att möta framtidens komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter till hållbar konkurrenskraft. 

Nominera senast den 28 oktober

Genom din nominering hjälper du forskare att bli mer kända så att deras forskning kan komma till större nytta för fler! Allt du behöver göra är att uppge namn och kontaktuppgifter till den du nominerar tillsammans med en kort motivering.

Nominera här!

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

 • Smart industri 
 • Resurs- och energieffektivitet 
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur 
 • Smarta produkter och tjänster 
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

 Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: 

 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Textil och plast  
 • Kapitalvaror i konsumentled 
 • Mobilitet, gods- och persontransporter 
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap och organisering  
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk

Läs mer om IVAs 100-lista i vår Q&A