IVAs 100-lista 2021: Från kunskap till hållbar krisberedskap

Aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 100-listan 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbar krisberedskap. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.