Om IVAs 100-lista

IVAs 100-lista lyfter samtida forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter.

Listan lanserades av pojektet Research2Business i samband med IVAs 100 årsfirande och publiceras därefter en gång om året.

Syftet är att sätta ljuset på forskning som har potential att skapa nytta exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

Aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

Se hela 100-listan 2022 här

IVAs 100-lista 2021: Från kunskap till hållbar krisberedskap

Aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 100-listan 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbar krisberedskap.

Se hela 100-listan 2021 här

IVAs 100-lista 2020: Från kunskap till hållbar konkurrenskraft

100-listan 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Se hela 100-listan 2020 här

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft med fokus på digitalisering

IVAs 100-lista 2019 speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten med affärspotential inom området digitalisering.

Se hela 100-listan 2019 här