Research2Business

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.
r2b1-1200px.jpg

Research2Business (R2B) är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare på svenska lärosäten och näringslivet. Det ska stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. 

IVA är initiativtagare till R2B som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA.

R2B Summit 

R2B Summit är den årligt återkommande nationella mötesplats. Där sätter IVA strålkastarna på frukten av kunskapen från våra svenska lärosäten i form av forskningsprojekt. Utvalda forskare möter representanter från näringsliv och samhälle hos IVA för att nätverka och undersöka möjligheter till samarbeten och utveckla nya former för samverkan.. Forskningsprojekten har valts ut genom en nominerings- och urvalsprocess till IVAs 100-lista. Läs mer...

Studentperspektivet 

R2B skaffar sig kunskap om studenters inverkan och potential i: ”Hur vi kan öka samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv för ökat nyttiggörande av svensk forskning där studenterna är en tillgång”.

Kommunikation och samverkan

I projektet R2B sammanstrålar lokala, regionala krafter för att verka på ett nationellt plan med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Styrgrupp för Research2Business

Bild på Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson, Ordf.
Sahlgrenska Science Park

Bild på Anna Holmberg

Anna Holmberg
Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor

Bild på Anna Nilsson Ehle

Anna Nilsson Ehle
Vinnova och Lindholmen Science Park

Bild på Malin Mohr

Malin Mohr
Projektledare, R2B IVA
(ej styrgruppsmedlem)

Bild på Malin Persson

Malin Persson
Accuracy AB

Bild på Mikolaj Norek

Mikolaj Norek
Forum for innovation management

Bild på Saeid Esmaeilzadeh

Saeid Esmaeilzadeh
Serendipity Group

Bild på Tuula Teeri

Tuula Teeri
Vd, IVA