Research2Business

Med initiativet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet och samhället. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet med företag och organisationer för allas gemensamma nytta.

Utgångspunkten för R2B är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Huvudsakliga aktiviteter 

IVAs 100-lista – synliggör forskning för hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista lyfter samtida forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Listan lanserades i samband med IVAs 100 årsfirande och publiceras därefter en gång om året.

R2B Summit och Sessions - exklusiva mötesplatser för forskare och företag

R2B Summit och Sessions är utveckling och etablering av mötesplatser med mötesformat och nya större kontaktytor riktade till den akademiska forskningen, näringslivets och samhällets beslutsfattare.

Vad är R2B Kunskap?

R2B kunskap syftar till att öka kunskapen och ta fram underlag för att ta upplysta beslut inom och utom projektet, exempelvis om utmaningar och hinder och hur dessa kan överbryggas genom aktiviteter i form av rapporter, seminarier, kunskapssamtal, studiebesök och möten.

Lästips relaterat till 100-listan (Externa artiklar) 

Månadens forskare: Josefine Karlsson. Om hennes världsunika digitala läskompis. 

Grönskande städer är målet för Vertisá. Vertisà erbjuder vertikala trädgårdar för både inomhus- och utomhusmiljöer, med lokal fauna som lockar lokala insekter och skapar ett lokalt ekosystem.

Grafen skänker svalka: Energisnål och miljövänlig tillverkningsprocess för supermaterialet. 

Unik forskning kan skapa värde ur restprodukter. Ett ny typ av skogsgödsel som kan minska användningen av fossilt material, fungera som en naturlig kolsänka och dessutom göra oss mindre beroende av dyra importerade gödsel.

Kvinnorna på BTH klättrar mot toppen. Sophie Hallstedt är en av pionjärerna som har gjort Blekinge tekniska högskola till en spelare att räkna med ute i världen när man talar om olika företags möjligheter att hitta strategier och verktyg för att ställa om till en hållbar produktutveckling.

KB testar vitvaror som tjänst. Är det mer hållbart att köpa kylskåp och spis som tjänst, i stället för som produkt? Det ska nu testas hos SKB som en del i ett uppmärksammat forskningsprojekt tillsammans med Vinnova och Electrolux.

Elhybridflygplan förändrar det regionala resandet. Små elhybridflygplan med plats för upp till 19 passagerare kommer att förändra det regionala resandet i framtiden.

Realtidsoptimerad dricksvatten-behandling på IVAs 100-lista. ​Kathleen Murphy har tillsammans med forskarkollegor vid SLU och danska DTU, utvecklat ett sätt att i realtid kunna övervaka det vatten som kommer in till vattenverket. 

Prisbelönta Vividye ska ta nästa steg för en hållbar textil- och modebransch. En av de mest effektiva åtgärderna för att skapa hållbarhet i mode- och textilbranschen är att förlänga produkternas livslängd. 

Lindex investerar i Spacerpad. Nu satsar Lindex på Spacerpad, den hållbara mensbindan som utvecklats av forskare vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Publicerat

Tisdag 10 januari 2023

Ansök till IVAs 100-lista

Pressmeddelanden | Research2Business

Fredag 4 november 2022

Mötesplats för nyttiggörande skapar möjligheter

Högre utbildning & forskning | Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Research2Business

Tisdag 11 oktober 2022

Så ökar vi nyttiggörandet av svensk forskning

Högre utbildning & forskning | Innovation | Research2Business