Research2Business

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. Fler framgångsrika samarbeten stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
r2b1-1200px.jpg

Research2Business är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien driver i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet.

På IVAs 100-lista presenteras forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta. Forskarna bakom de utvalda forskningsprojekten bjuds in att träffa företag på den årliga nationella mötesplatsen - R2B Summit. 

I projektet sammanstrålar lokala, regionala krafter för att verka på ett nationellt plan genom kommunikation och aktiviteter såsom R2B Summit, kunskapsseminarier, rundabordssamtal med mera. Inom projektet drivs också en mentorverksamhet för forskare. Allt med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

 

                            Sveriges högskolor och universitet

 

Styrgrupp för Research2Business

Bild på Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson,  Ordförande, R2B, IVA

Bild på Anna Holmberg

Anna Holmberg
Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor

Bild på Anna Nilsson Ehle

Anna Nilsson Ehle
Vinnova och Lindholmen Science Park

Bild på Malin Mohr

Malin Mohr
Projektledare, R2B, IVA
(ej styrgruppsmedlem)

Bild på Malin Persson

Malin Persson
Accuracy AB

Bild på Mikolaj Norek

Mikolaj Norek
Forum for innovation management

Bild på Saeid Esmaeilzadeh

Saeid Esmaeilzadeh
Serendipity Group

Bild på Tuula Teeri

Tuula Teeri
Vd, IVA