Research2Business

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.
r2b1-1200px.jpg

Research2Business (R2B) är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. R2B etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

IVA är initiativtagare till R2B som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA.

R2B Summit 

R2B Summit är den årligt återkommande mötesplatsen på IVA där strålkastarna sätts på frukten av kunskapen från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam möter representanter från näringsliv och samhälle hos IVA. Urvalet sker genom nominering till IVAs 100-lista. I år söker vi forskning inom området digitalisering. Nomineringen stängdes den 6 december 2018.

Forskare och forskarteam med forskning som har bäring på digitaliseringens utmaningar och möjligheter är de vi söker inför R2B Summit 20 mars 2019. Tillsammans kommer urvalet att bilda 100 potentiella innovationer och affärer som näringslivet borde satsa på! Listan lanseras under 2019 då IVA också firar 100 år.

R2B Summit arrangeras årligen av IVAs projekt, Research2Business. Syftet är att skapa goda förutsättningar för forskare och näringsliv att starta upp nya samarbeten och utveckla nya former för samverkan.

Välkommen att nominera forskare inom området digitialisering till IVAs 100-lista! Läs mer om nomineringen här...

Mentorverksamhet för forskare

IVA har utvecklat en mentoverksamhet som nu drivs vidare under nya former i Research2Business. Utgångspunkten är erfarenheter från IVA-projektet Mentor4Research. Målet är att skapa ett framgångsrikt koncept där forskare kan ta del av kunskapsutveckling och stärkta nätverk.

Studentperspektivet 

R2B skaffar sig kunskap om studenters inverkan och potential i: ”Hur vi kan öka samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv för ökat nyttiggörande av svensk forskning där studenterna är en tillgång”.

Kommunikation och samverkan

I projektet R2B sammanstrålar lokala, regionala krafter för att verka på ett nationellt plan med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Styrgrupp för Research2Business

Läs intervjuerna!

Bild på Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson, Ordf.
Sahlgrenska Science Park

Bild på Anna Holmberg

Anna Holmberg
Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor

Bild på Anna Nilsson Ehle

Anna Nilsson Ehle
Vinnova och Lindholmen Science Park

Bild på Malin Mohr

Malin Mohr
Projektledare, R2B IVA
(ej styrgruppsmedlem)

Bild på Malin Persson

Malin Persson
Accuracy AB

Bild på Mikolaj Norek

Mikolaj Norek
Forum for innovation management

Bild på Saeid Esmaeilzadeh

Saeid Esmaeilzadeh
Serendipity Group

Bild på Tuula Teeri

Tuula Teeri
Vd, IVA

Har du eller ditt forskarteam ett lovande forskningsresultat som ni vill affärsutveckla?

Innovationsfrämjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär. De verkar för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap som finns vid våra lärosäten, och finns till för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva idéer till innovation. Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska så väl som den institutionella osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat, erbjuder de bland annat framtagande av immateriella rättigheter så som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiserings-processen och samverkan av olika slag.

Länkar till innovationsstödjande verksamheter vid universiteten: