Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Flera forskningsprojekt från IVAs 100-lista utvalda till Silicon Valley

Sex forskningsprojekt från IVAs 100-listor är utvalda till Vinnovas exklusiva inkubatorprogram REACH i Silicon Valley. Det är lika många som förra året och dubbelt så många jämfört med året innan. Alla projekten bedöms ha stor potential att kommersialiseras och komma till nytta.

Golden Gate Bridge
Foto: Nordic Innovation House Silicon Valley

Det är oerhört glädjande att fler av forskningsprojekten från IVAs 100-listor är antagna till inkubatorprogrammet REACH i Silicon Valley. Det visar att projekten har en stark affärspotential och ökar deras möjligheter att komma till nytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, styrgruppsordförande för IVAs projekt Research2Business. 

Forskningsprojekt med affärspotential 

REACH riktas till forskningsprojekt med fokus på teknik och lösningar som är relevanta för Silicon Valleys ekosystem och som har en potential att kommersialiseras. I år är 9 projekt utvalda, av dessa kommer sex från Sverige och hämtas ur IVAs 100-listor 

Här är de utvalda forskningsprojekten 

Navari - Augmented Reality för cancerkirurgi 

Navari utvecklar ett mjukvarubaserat visualiseringsverktyg med syfte till att förenkla för kirurger vid borttagning av cancertumörer i mjukdelsorgan, under minimalinvasiva operationer.  

Cyclezyme – Enzymatisk plaståtervinning 

Teknologin för återvinning av PET baseras på molekylär återvinning med hjälp av specifika enzymer och är bolagiserat i form av bolaget CycleZyme AB sedan 2020. Tekniken att återvinna PET är miljövänligt och ger ett lägre klimatavtryck jämfört med nyproducerad plast. Idag är plastavfall som innehåller PET svårt att återvinna. Bara 10 procent av PET återvinns, resterande 90 procent hamnar på deponier eller skickas till förbränning. 

Adsorbi – cellulosabaserat material för att fånga upp luftföroreningar 

Adsorbi har utvecklat ett cellulosabaserat material som är mycket effektivt för att fånga upp luftföroreningar. Materialet är högpresterande och kan avsevärt öka livslängden för luftfilter. 

Unpacked klimateffektiva förpackningslösningar 

Unpacked har utvecklat ett webbaserat beslutsstödsystem med AI som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor.  

CelluCircle – återvinning av textil 

Den konventionella återvinning av textil är fiber till fiber, vilket är ett betydande slöseri med polymerer och genererar föroreningar. CelluCircle har tagit fram en lösning som använder alla komponenter i textilavfall för att producera återvinningsbara produkter genom en tillverkningsprocess för 3D-utskrift. 

NeuRehab@Home en textilplattform för neuromuskulär rehabilitering i hemmiljö 

NeuRehab@Home ä fokuserar på att registrera, analysera och presentera myoelektriska (EMG) signaler för att göra individen medveten om sin muskelaktivitet. Ett textil-elektrodsystem gör specifika träningsscheman lätta att använda, bekväma under långvarig användning och till låga kostnader. Konceptet har framgångsrikt tillämpats i en pilotstudie som tar upp fantomsmärtor där muskelaktivitet från den amputerade extremiteten används för att exempelvis kontrollera datorspel. 

Om REACH 

Tillsammans med övriga nordiska länder driver Vinnova Nordic Innovation House i Palo Alto. Syftet är att hjälpa forskare och innovativa företag att dra nytta av regionens unika innovationsklimat. Ett sätt att göra det är via det halvårslånga inkubatorprogrammet REACH som syftar till att forskningsresultat ska komma till faktisk nytta. 

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.