Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart industri uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt.
tumnagelSI.jpg

Pristagare Smart industri 2016-2021

Företagstävlingen Smart industri har genomförts årligen sedan 2016. Vinnarna representerar skilda branscher och affärsområden men har riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

2021: Bror Tonsjö prisas för smart digitalisering - hedersomnämnande till SweGreen och Vinden

2020: Climeon vinner första priset i företagstävlingen Smart industri

2019: Mobilaris vinnare av företagstävlingen Smart industri

2018: Galler gav Garantell guld

2017: Lundqvist trä vinnare i Smart industris företagtävling

2016: Emballator Platstics & Innovations prisade för smart digitalisering

Tävlingskriterier

Företagstävlingen Smart industri riktar sig till små och medelstora företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Finalister och vinnare utses baserat på hur väl företaget uppfyller följande kriterier:

 1. Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) har lett till påvisade effekter och resultat, såsom:
  • Uppskalningseffekter och nya marknader
  • Förenklade processer
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivare resursutnyttjande
 2. Digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat som bidrar till omdanande industri- och branschutveckling, exempelvis genom att identifiera nya kundvärden, -erbjudanden och affärsmodeller, produktutveckling eller tjänstefiering av smarta produkter.
 3. Företaget har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till företagets påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). 

Jury

Finalister och vinnare i företagstävlingen utses av en jury bestående av:

Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group
Björn Langbeck, industriell expert Tillväxtverket
Mikael Leksell, vd Siemens i Sverige och Norden
Sara Mazur, ordförande WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)
Hans Olofsson, Senior Advisor Global Industrial Development Scania
Mikael Rudin, Digital Strategy and Architecture ABB
Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization Chalmers
Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

Företagstävlingen Smart industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA.

Så här fungerar företagstävlingen

Vem som helst kan nominera sitt eget eller någon annans företag till tävlingen. Alla nominerade företag tillfrågas att acceptera sin nominering och delta i tävlingen genom att besvara ett antal frågor via ett digitalt formulär.

Alla tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté. Företagstävlingens jury utser baserat på urvalet ett antal finalister som intervjuas innan pristagare och mottagare av eventuella hedersomnämnanden utses. 

Pristagarna vinner en skräddarsydd studie- och inspirationsresa. 

Partners och finansiärer

Projektet IVAs Smart industri har sitt ursprung i Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015) och drivs sedan 2016 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA). Projektet förväntas pågå till och med 2021. Finansiärer är: Vinnova, Siemens, Scania, ABB och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo, RISE, iHUB m fl.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43