Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart industri uppmärksammar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala och hållbara transformation genom att lyfta fram goda exempel. Nomineringen för 2023 är öppen och pågår fram till den 5 maj 2023.
tumnagelSI.jpg

Nominera till Smart Industri här

Företagstävlingen Smart industri riktar sig till små och medelstora företag som tar vara på​ digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt, som leder till resurseffektivitet eller​ minskad klimatpåverkan med tydliga resultat. Finalister och vinnare utses baserat på hur väl​ företaget uppfyller följande kriterier:

 1. Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) har lett till påvisade effekter och resultat, såsom:
  • Effektivare resursutnyttjande och mindre klimatavtryck​
  • Uppskalningseffekter och nya marknader​
  • Förenklade processer​
  • Produktivitetstillväxt

 2. Digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat som bidrar till omdanande och hållbar industri- och branschutveckling, exempelvis genom att identifiera nya kundvärden, -erbjudanden och resurseffektiva eller ​cirkulära affärsmodeller med produktutveckling eller tjänstefiering av smarta hållbara produkter i ​fokus.​
 3. Företaget har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till företagets övergripande ​påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs) med speciellt fokus på målen: 9 hållbar industri, ​innovationer och infrastruktur, 12 hållbar produktion och konsumtion och 13 bekämpa ​klimatförändringarna. Företaget anses bidra till hållbarhet om: ​

  • Företaget identifierat sin mest väsentliga påverkan utifrån målen 9, 12 och 13 (eventuellt inom de tre dimensionerna planet, människor och välstånd)​

  • Företaget satt minst ett mål per dimension​

  • Utfallet av mål mäts (minst) årligen och visar på förbättring.​

Jury

Finalister och vinnare i företagstävlingen utses av en jury bestående av:

Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group​
Björn Langbeck, industriell expert Tillväxtverket​
Clas Tengström, Bror Tonsjö AB
Mikael Leksell, vd Siemens i Sverige och Norden​
Sara Mazur, ordförande WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)​
Hans Olofsson, Senior Advisor Global Industrial Development Scania​
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen​
Monica Bellgran, Industrial Production Management at KTH, campus Södertälje​

Så här fungerar företagstävlingen

Vem som helst kan nominera sitt eget eller någon annans företag till tävlingen. Alla nominerade företag tillfrågas att acceptera sin nominering och delta i tävlingen genom att besvara ett antal frågor via ett digitalt formulär.

Alla tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté. Företagstävlingens jury utser baserat på urvalet ett antal finalister som intervjuas innan pristagare och mottagare av eventuella hedersomnämnanden utses. 

Pristagarna vinner en skräddarsydd studie- och inspirationsresa. 

Pristagare Smart industri 2016-2021

Företagstävlingen Smart industri har genomförts årligen sedan 2016. Pristagarna representerar skilda branscher och affärsområden men har riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

2021: Bror Tonsjö prisas för smart digitalisering - hedersomnämnande till SweGreen och Vinden

2020: Climeon vinner första priset i företagstävlingen Smart industri

2019: Mobilaris vinnare av företagstävlingen Smart industri

2018: Galler gav Garantell guld

2017: Lundqvist trä vinnare i Smart industris företagtävling

2016: Emballator Platstics & Innovations prisade för smart digitalisering

Partners och finansiärer

Projektet IVAs Smart industri har sitt ursprung i Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015) och drivs sedan 2016 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA). Projektet pågår till och med 2024. Finansiärer: Siemens, Scania och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo,  iHUB, KTH - Campus Södertälje, Tillväxtverket, WASP m fl.

Företagstävlingen Smart industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43