Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart Industri uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt.

Emballator Plastics & Innovations i Ljungby segrade i IVAs företagstävling Smart industri 2016.

Lundqvist trävaru vann IVAs Smart industris företagtävling 2017.

Garantell från Värnamo vann den tredje omgången av IVAs företagstävling Smart industri, 2018.

Första pris i tävlingen är – förutom uppmärksamhet och uppskattning - en skräddarsydd kunskapsresa för att studera hur företag i andra länder möter digitaliseringens utmaningar.

Prisutdelningen äger rum iden 5e februari 2020 på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm.

Nomineringen till företagstävlingen Smart industri 2019 är nu stängd. 

Kriterier

Finalister och vinnare utses baserat på hur väl företaget uppfyller följande kriterier:

  • Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) är genomförd och har lett till bevisade effekter
  • Förenklade processer inom engineering och design
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Nya kunderbjudanden och affärsmodeller

Tidigare vinnare

Tävlingen har genomförts årligen sedan 2016, finalister och vinnarna representerar vitt skilda branscher och affärsområden men har alla riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

2018: Galler gav Garantell guld

2017: Lundqvist trä vinnare i Smart industris företagtävling

2016: Emballator Platstics & Innovations prisade för smart digitalisering

Jury

Finalister och vinnare i tävlingen Smart Industri utses av en jury bestående av:

Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA

Torbjörn Holmström, Senior Advsisor to the CEO, Volvo Group

Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket

Sara Mazur, vice ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Hans Olofsson, Senior Advisor, Global Industrial Development Scania

Mikael Rudin, Global Product Manager 800xA, ABB

Ulf Troedsson, CEO, Siemens Nordic

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers

(Juryns beslut kan inte överklagas)

Tävlingen Smart Industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA.

Partners och finansiärer

Finansiärer: Tillväxtverket, Siemens, Scania, ABB och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo, Ericsson m fl.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43