Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart Industri uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt.

2020 års pristagare och hedersomnämnanden

Climeon AB, ett svenskt produktbolag inom energiteknik, utses till vinnare i företagstävlingen Smart industri 2020 för att med stora hållbarhetsvinster nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla såväl produkt som affär. Bolaget, som omvandlar lågtempererad spillvärme och geotermisk värme till grön el, har på några år vuxit från liten Startup med ett fåtal anställda och en prototyp till Scaleup med drygt 90 anställda i fem länder, flera kommersiella installationer och en omsättning över 100 MSEK. Tack vare väl genomtänkt kundanpassning, smart data-användning och en flexibel affärsmodell som kombinerar tradition med nytänkande uppfyller Climeon alla juryns kriterier, och visar på stor potential för fortsatt positiv utveckling.

OP Teknik tilldelas ett hedersomnämnande i 2020 års företagstävling Smart industri för att genom intressant och spännande teknik leverera en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin - intelligent avfallssortering med hjälp av AI och robotteknik. Bolaget lyckas med stort hållbarhets- och kundfokus leverera något oväntat i en traditionell och stor bransch med mycket stor potential. Lösningen, som är genomtänkt i alla led, möjliggör också för tredjepartsleverantörer att testa ny avancerad sensorteknik på ett enkelt sätt i en innovativ testbädd.

ZeroPoint Technologies tilldelas ett hedersomnämnande i 2020 års företagstävling Smart industri för sin utveckling av spetsteknologi med potential att radikalt effektivisera i princip alla digitala system, med betydande sänkning av energiförbrukning och produkt- och driftskostnader som vinst. Bolaget, som bildades 2015 efter många års forskning på Chalmers, har utvecklat ny patentskyddad teknik som integreras på datorchips. ZeroPoint Technologies är värda att uppmärksammas för teknik och innovation som verkligen sticker ut, och som kan innebära en genomgripande transformation om de också lyckas med sin affär!

Alla vinnare 2016-2020

Tävlingen har genomförts årligen sedan 2016. Alla finalister och vinnare representerar vitt skilda branscher och affärsområden men har riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

2020: Climeon vinner första priset i företagstävlingen Smart industri

2019: Mobilaris vinnare av företagstävlingen Smart industri

2018: Galler gav Garantell guld

2017: Lundqvist trä vinnare i Smart industris företagtävling

2016: Emballator Platstics & Innovations prisade för smart digitalisering

 

Kriterier

Finalister och vinnare utses baserat på hur väl företaget uppfyller följande kriterier:

  • Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) är genomförd och har lett till bevisade effekter
  • Förenklade processer inom engineering och design
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Nya kunderbjudanden och affärsmodeller

Alla tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté och företagstävlingens jury utser därefter ett antal finalister som intervjuas ytterligare innan pristagare och mottagare av hedersomnämnanden utses. 

Urvalskommitté 2020

Johanna Engman, vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB
Tore Johnsson, vd Luleå Science Park AB
Magnus Burvall, CEO/Seniorkonsult Digital Transformation Syntesia AB
Mia Rolf, vd Ideon Science Park (Ideon AB)
Mikael Hansson, Redaktör iHubs Sweden

Jury

Finalister och vinnare i tävlingen Smart Industri utses av en jury bestående av:

Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA
Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group
Björn Langbeck, industriell expert Tillväxtverket
Sara Mazur, ordförande WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)
Hans Olofsson, Senior Advisor Global Industrial Development Scania
Mikael Rudin, Digital Strategy and Architecture ABB
Mikael Leksell, vd Siemens i Sverige och Norden
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization Chalmers

Företagstävlingen Smart industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA.

Partners och finansiärer

Projektet IVAs Smart industri har sitt ursprung i Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015) och drivs sedan 2016 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA). Projektet förväntas pågå till och med 2021. Finansiärer är: Vinnova, Siemens, Scania, ABB och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo, RISE, iHUB m fl.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43