Projekt

IVA påverkar samhällsutvecklingen genom projekt som präglas av ett vetenskapligt synsätt, och som ska bidra till nytta för samhället.