Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Entreprenörskapsakademi

IVAs Entreprenörskapsakademi arbetar med erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för att främja och stärka entreprenörskap och stimulera till fler entreprenörer i Sverige. Konkret handlar det om att, i samverkan med entreprenörer och andra aktörer, öka kunskapen om entreprenörskap och entreprenöriella förmågor och bidra till att förbättra policy- och regelverk.

citat tecken

Vi vill vara en samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige.

Kristina Alsér, Styrgruppsordförande
Om projektet

IVAs Entreprenörskapsakademi

Projektperiod: 2019-

Ordförande styrgrupp: Kristina Alsér

Finansiärer: anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse, samt bidrag från IVAs jubileumsinsamling 2019.

Aktiviteter

Entreprenörskapsakademien vill vara en nationell samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige. Projektet arbetar för att tillsammans med entreprenörer och andra aktörer stimulera till framgångsrikt entreprenörskap och fler entreprenörer i Sverige.

Projektet arrangerar ett brett spektrum av aktiviteter, såsom rundabordssamtal, seminarier, workshops och andra evenemang för att samla entreprenörer och andra aktörer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, utbildning och policypåverkan.

Artiklar

E-kampen - skolelever blir entreprenörer

I utbildningskonceptet e-kampen får högstadieelever pröva på att starta och driva företag. Syftet är att eleverna ska lära sig om sig själva, sin egen kreativitet samt om företagande och entreprenörskap genom att gå från idé till praktisk handling. För de som vill finns även möjlighet att tävla om prispengar till en klassresa. Konceptet är utvecklat av IVA i samarbete med StartCentrum.

Entreprenörskap – en nyckelkompetens

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s nyckelkompetenser. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.

Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. IVAs Entreprenörskapsakademi tar, tillsammans med framstående forskare inom området, fram verktyg och stöd för att mäta och utveckla intraprenörskapet inom etablerade bolag.

Kontakt

Fredrik Hörstedt

Vice vd

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Telefon: 0705 - 21 00 37