IVAs Entreprenörskapsakademi

IVAs Entreprenörskapsakademi vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige. Vi arbetar tillsammans med befintliga entreprenörer, forskare och andra aktörer för att stärka konsten, kulturen och klimatet för entreprenörskap. Konkret handlar det om att öka kunskapen om entreprenörskap och entreprenöriella förmågor, påverka attityder och bidra till att förbättra policy och regelverk.
sea webb.jpg

Vision

Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten.  

Aktiviteter

Entreprenörskapsakademien vill vara en nationell samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige. Vi arbetar för att tillsammans med entreprenörer och andra aktörer stimulera till framgångsrikt entreprenörskap och fler entreprenörer i Sverige.

Vi arrangerar ett brett spektrum av aktiviteter, såsom rundabordssamtal, seminarier, workshops och andra evenemang för att samla entreprenörer och andra aktörer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, utbildning och policypåverkan.

Initiativtagare

Entreprenörskapsakademien är ett initiativ av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). IVA har, baserat på sitt uppdrag att främja näringslivets utveckling och förmåga att bidra till hållbar svensk konkurrenskraft, identifierat ett behov av en långsiktig och nationell satsning på att främja och stärka svenskt entreprenörskap.

Entreprenörskapsakademien finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse, samt med bidrag från IVAs jubileumsinsamling 2019. 

Publicerat

Fredag 22 april 2022

People, Planet, Profit & Pleasure

Entreprenörskap | Entreprenörskapsakademien

Torsdag 24 februari 2022

Intraprenörer skapar värde för kunderna och företaget

Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien

Fredag 3 december 2021

Organiserat kaos gynnar intraprenörskap

Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien

Måndag 29 november 2021

Entreprenörskap i utbildning ger bättre resultat i flera ämnen

Högre utbildning & forskning | Entreprenörskap | Entreprenörskapsakademien

Torsdag 7 oktober 2021

Nyfikenhet nyckeln till en intraprenöriell kultur

Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien