Entreprenörskaps-akademien

Idag bär många i Sverige på entreprenörskapsdrömmar, men för få går från ord till handling. Stödsystemet är brokigt och svårnavigerat och det saknas en förenande kraft som aktivt främjar utvecklingen av entreprenörskap i Sverige. Initiativet Svenska Entreprenörskapsakademien syftar till att långsiktigt stärka entreprenörskapet så att Sverige kan fortsätta att utvecklas och stärka sin attraktionskraft.
sea webb.jpg

Vision

Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten.  

Verksamhetsområden

Entreprenörskapsakademien arbetar för att stärka konsten, kulturen och klimatet för entreprenörskap i Sverige:

  • Konsten
    Konsten handlar om individens entreprenöriella förmåga. Med det menar vi förmågan att identifiera och utveckla affärsmöjligheter samt förmågan att organisera, leda och utveckla en verksamhet.
  • Kulturen
    Kulturen avser samhällets attityder till entreprenörskap. Det handlar om hur vi ser på entreprenörer och hur vi värdesätter dem i samhället.
  • Klimatet
    Klimatet inkluderar våra lagar, regelverk och stödsystem för entreprenörskap. Här handlar det om att skapa ett stödjande politiskt klimat som stimulerar och möjliggör entreprenörskap.

Entreprenörskapsakademien arbetar tillsammans med en rad aktörer under parollen av entreprenörer för entreprenörer, med ambitionen att utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning, lärande, inspiration, policyarbete och kommunikation.

Aktuella ämnen och aktiviteter

Entreprenörskapsakademien ska arbeta löpande för att öka förståelsen i samhället för entreprenörens betydelse och verka för bättre strukturella förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag. Inom ramen för vår omvärldsbevakning genomför vi bl.a. målgruppsanalyser och rundabordssamtal, samlar in och analyserar statistik och bevakar forskning på området. Just nu arbetar vi med:

Projektet finansieras med anslag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, samt med bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019

MMW Logotype Medium.jpg