Smart industri

Smart industri uppmärksammar och uppmuntrar företag som utnyttjar teknikens möjligheter. Projektet arrangerar en rad forum över hela landet för erfarenhetsutbyte mellan företag av olika storlek i olika branscher. En viktig del av projektet är priset till ett företag som utnyttjar digital teknik för att utveckla sin affär.

Digitaliseringen ger enorma möjligheter. Den utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder när nya produkter tas fram. Helt nya sätt att automatisera och robotisera produktionen växer fram. Rätt utnyttjade skapar de stora datmängderna från produktion och användning helt nya förutsättningar för affärsmodeller och kundrelationer. 

Tävlingen Smart industri

I tävlingen Smart industri kan teknikföretag som utvecklas med digital teknik delta. Både de med egen produktion och de som levererar tjänster till producerande företag. Första pris är en studieresa utomlands som skräddarsys efter det vinnande företagets inriktning och önskemål.

Priset har delats ut två gånger 2016 och 2017.

I tävlingsjuryn ingår:

 • Johan Weigelt, IVA, juryns ordförande och vice vd IVA
 • Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, KTH
 • Hans Enocson, tidigare Nordenchef GE
 • Torbjörn Holmström, Senior Advsisor to the CEO, Volvo Group 
 • Danica Kragić Jensfelt, professor i datalogi, KTH
 • Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket
 • Sara Mazur, Vice President och Head of Research, Ericsson
 • Ulf Troedsson, CEO Siemens Nordic 
 • Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

B2B-forum över hela landet

Projektet genomför B2B-forum över hela landet. Här ges inspiration om hur företag kan möta digitaliseringens utmaningar och det blir rika tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan företag av olika storlekar.

Genomförda och planerade B2B-Forum:

Oskarshamn 19 januari 2017
Stockholm 31 januari 2017
Linköping 25-26 april 2017
Luleå 18 maj 2017
Ludvika 6 september 2017
Västerås 12 oktober 2017
Stockholm 15 november 2017
Hillerstorp 7 december 2017
Stockholm 1 februari 2018
Örebro 13 mars 2018
Göteborg 14 juni 2018

 

Projektledning

Johan Carlstedt, projektledare
Monica Sannerblom, projektkoordinator
Jan Westberg, kommunikationsansvarig

Huvudfinansiär är Tillväxtverket. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: ABB, AB Volvo, Automation Region, Ericsson, Siemens och Teknikföretagen.

Filtrera
 • Rapporter
 • Pressmeddelanden
 • IT
 • Innovation
 • Entreprenörskap
 • Företagande
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Relaterade nyheter