Guldmedaljer

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.
guldmedalj 2021.jpg

Stor Guldmedalj och Guldmedalj delas varje år ut till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle. IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet. Medaljerna delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

2022 års medaljörer

  • Professor Lars Samuelson tilldelas Stor Guldmedalj för sina internationellt synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom nanovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultatens nyttiggörande, inte minst inom halvledarteknik.
  • Tekn Dr Victoria van Camp tilldelas Guldmedalj för sin starka förmåga att synliggöra lusten i och betydelsen av ingenjörsyrket samt sin framstående insats som ledare av teknikutveckling och nya affärsmodeller för omställning till hållbar tillväxt.
  • Civilekonom, vd och grundare av Northvolt, Peter Carlsson tilldelas Guldmedalj för sitt framstående entreprenörskap, ledarskap och innovativa förmåga att driva och utveckla nydanande megaprojekt med batteritillverkning för samhällets omställning till fossilfri energiförsörjning.
  • Peter Löthberg tilldelas Guldmedalj för sitt enastående arbete med den globala utvecklingen av internet och med den tidiga etableringen i Sverige.

Guldmedaljerna delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen i samband med IVAs Högtidssammankomst den 28 oktober 2022.

Tidigare medaljörer

Läs mer om IVAs medaljer samt se förteckning över medaljörer från 1919-2002 i IVAs medaljbok. Här hittar du information om medaljörer från 2002-2021.