Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. OBS: Namngivna kontaktpersoner för respektive forskningsprojekt på listan är ansvariga för att informationen och dess aktualitet är korrekt.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

COVID-19: dynamisk modellering för estimering och prediktion - IVAs 100-lista 2021

Under 2020 hände något oväntat: matematisk modellering blev ett samtalsämne på kvällsnyheterna och vid frukostbordet.

Samhälle & välfärd

Lunds universitet

Välfärdsbiblioteket - IVAs 100-lista 2021

Välfärdsbiblioteket är ett nytt koncept som kan stödja invånare att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv med hjälp av välfärdsteknik.

Samhälle & välfärd

Högskolan i Borås

Adsorbi - IVAs 100-lista 2022

Adsorbi - cellulose-based foams for air pollutants capture.

Deep tech

Chalmers tekniska högskola

High-Quality Graphene - IVAs 100-lista 2022

High-Quality Graphene and Highly Thermal Conductive Graphene Films Produced in Eco-Friendly Ways.

Gröna & blå näringar

Chalmers tekniska högskola

OPTIMAT - IVAs 100-lista 2020

En metod för att minska växthusgasutsläpp från offentliga måltider med bibehållen näringsriktighet och utan kostnadsökning.

Smarta produkter & tjänster

Karolinska institutet

Incipientus Ultrasound Flow Technologies - IVAs 100-lista 2020

Incipientus contributes to a green future through intelligent flow technologies.

Smart industri

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

RISE Research Institutes of Sweden

Mistra SAMS - IVAs 100-lista 2020

Framtidens hållbara mobilitet och tillgänglighet.

Smarta produkter & tjänster

Kungliga Tekniska högskolan

Lunds universitet

Gröna Cellfabriker - IVAs 100-lista 2020

Direkt produktion av kemikalier och bränslen från solenergi och CO2.

Resurs- & energieffektivitet

Uppsala universitet

Modvion - IVAs 100-lista 2020

Modulära vindkraftstorn i laminerat trä som möjliggör högre vindkraft.

Infrastruktur

Chalmers tekniska högskola

Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö - IVAs 100-lista 2020

Ny metod för snabb och enkel ventilering av sjöfartscontainrar minskar risken för farlig kemisk exponering under urlastning.

Samhälle & välfärd

Karolinska institutet

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.