Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Information och dess aktualitet på denna sida är namngivna kontaktpersoner ansvariga för och inte IVA.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Nano4Water - IVAs 100-lista 2022

Nano4Water offers sustainable water treatment using fully biobased materials and products for simultaneous removal of larger micron scale pollutants and smaller molecular scale charged pollutants from water.

Gröna & blå näringar

Stockholms universitet

wearITmed - IVAs 100-lista 2019

The overall objective is to improve treatment of people with epilepsy and Parkinson's disease by developing advanced tools for objective detection and quantification of symptoms.

Infrastruktur

Högskolan i Borås

RISE Research Institutes of Sweden

mindfulHU - IVAs 100-lista 2019

Based on Bin Zhu’s PhD research at KTH, mindfulHU combines the Eastern meditative traditions with interactive technologies. Our solution is to bring the personalized service of breathing techniques to people’s daily life, for well being anytime and anywhere.

Infrastruktur

Kungliga Tekniska högskolan

Trustworthy IoT - IVAs 100-lista 2019

Deploying Internet of Things (IoT) applications in key sectors, e.g., health, industry automation, transportation, cannot create new risks.

Samhälle & välfärd

Kungliga Tekniska högskolan

Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö - IVAs 100-lista 2020

Ny metod för snabb och enkel ventilering av sjöfartscontainrar minskar risken för farlig kemisk exponering under urlastning.

Samhälle & välfärd

Karolinska institutet

OPTIMAT - IVAs 100-lista 2020

En metod för att minska växthusgasutsläpp från offentliga måltider med bibehållen näringsriktighet och utan kostnadsökning.

Smarta produkter & tjänster

Karolinska institutet

Mistra SAMS - IVAs 100-lista 2020

Framtidens hållbara mobilitet och tillgänglighet.

Smarta produkter & tjänster

Kungliga Tekniska högskolan

Lunds universitet

Incipientus Ultrasound Flow Technologies - IVAs 100-lista 2020

Incipientus contributes to a green future through intelligent flow technologies.

Smart industri

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

RISE Research Institutes of Sweden

Klimat2030 - IVAs 100-lista 2020

Lärande dataspel om klimat- och miljösmart mat.

Resurs- & energieffektivitet

Högskolan i Skövde

Gröna Cellfabriker - IVAs 100-lista 2020

Direkt produktion av kemikalier och bränslen från solenergi och CO2.

Resurs- & energieffektivitet

Uppsala universitet

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.